Salvén & Wuorenpää Law Firm Oy
- Yritysjuridiikan kumppani -

Yritysjuridiikan ja kansainvälisen kaupan asiantuntija 

Salvén & Wuorenpää Law Firm Oy on yritysjuridiikkaan, sopimusoikeuteen ja kansainväliseen kauppaan erikoistunut täyden palvelun asianajotoimisto. Asiakkaitamme ovat pääasiassa yritykset sekä Suomessa että ulkomailla. Tarjoamme oikeudellista neuvontaa käytännönläheisesti kaikissa yrityksen liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hoidamme kaikenkokoisia liikejuridiikan toimeksiantoja pienemmistä liiketoimista suurempiin ja paljon taustatyötä vaativiin monimutkaisempiin tapauksiin saakka. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeen mukaan. 


Tavoitteemme on avustaa yritysasiakkaitamme menestymään juridiikan avulla. Kokeneilla lakimiehillämme on laaja ja monipuolinen kokemus yritysjuridiikasta, mikä mahdollistaa asiakkaiden joskus monimutkaistenkin lakiasioiden hyvän hoitamisen. Meillä on paljon kokemusta myös kansainvälisestä liiketoiminnasta ja yritysjuridiikasta ja pystymme hoitamaan lakiasioita usealla kielellä.

 

Haluamme olla paikallinen kumppanisi kansainvälisissä lakiasioissa. Ota yhteyttä!

Tarjoamme lakipalveluja mm. seuraavilla yritysjuridiikan aloilla

  • Fuusiot ja yrityskaupat

  • Kansainvälinen kauppa

  • Sukupolvenvaihdos

  • Sopimusoikeus

  • Verotus

  • Immateriaalioikeudet

  • Rahoitus ja pääoma

  • Riitojen ratkaisu

  • Oikeudenkäynnissä avustaminen

Lisäksi tarjoamme yksityishenkilöille oikeudellista neuvontaa varainhoitoon ja omaisuuden hallintaan liittyen. Olemme avustaneet yksityishenkilöitä esimerkiksi omaisuuden ja osakkeiden myynnissä ja hankinnassa.

Yritysjärjestelyt

Erilaisissa yritysjärjestelyissä, kuten liiketoimintakaupassa tai sukupolvenvaihdoksessa, avustamme tarpeen mukaan eri osapuolia eli yritystä, ostajia, myyjiä tai näiden rahoittajia. Hoidamme mm. yritysten due diligence -prosesseja yrityksen arvon määrittämiseksi, yritysten välisiä neuvotteluja, laadimme osakkeiden ostosopimuksia sekä yhteisyrityksiä, strategisia kumppanuuksia ja konserneja koskevia sopimuksia. 

 

Kaikissa tekemissämme sopimuksissa otamme huomioon asiakkaan edun niin liiketoiminnan, rahoituksen kuin verotuksenkin kannalta. Huomioimme myös immateriaalioikeudet ja pyrimme suojaamaan ne asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Sopimusoikeus

Oikein laadittu sopimus luo hyvän pohjan yrityksen liiketoiminnalle erityisesti yrityksen tehdessä kansainvälistä kauppaa. Laadimme sopimuksia eri tilanteisiin mm. osakassopimuksia, rahoitussopimuksia, alihankintasopimuksia ja yhteistyösopimuksia.

 

Aina ei hyväkään sopimus riitä, vaan syntyy riitatilanteita. Avustamme asiakkaitamme myös riitojen sovittelussa ja tarvittaessa oikeudenkäynneissä. Pyrimme aina löytämään asiakkaamme kannalta parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun..